Wzmacnianie konstrukcji, taśmy węglowe

Profesjonalnie zajmujemy się wzmacnianiem konstrukcji ścian i stropów taśmami i matami kompozytowymi z włókna węglowegotzw. CFRP takich firm jak Sika czy S&P.

Do tej pory aby wzmocnić konstrukcje stosowano jedną z dwóch metod:

  • Pierwsza poprzez dobetonowanie nowych fragmentów

  • Druga poprzez wprowadzenie dodatkowego zbrojenia w postaci stalowych elementów.

Zabiegi te są jednak często pracochłonne (i na etapie przygotowania, i na etapie wbudowania), wymagają użycia ciężkiego sprzętu i wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych (w przypadku stosowaniastalowych wzmocnień). Nie zawsze jest też możliwe zwiększenie wymiarów elementów. Dlatego rozwój technologii materiałowej zaowocował wprowadzeniem do zastosowań przemysłowych materiałów kompozytowych, , które są światową nowością chodzi tutaj o systemy CFRP na bazie włókien węglowych do wzmocnień konstrukcji czyli: taśmy węglowe, maty jedno lub dwukierunkowe czy specjalistyczne kształtki kompozytowe. Wysokie parametry techniczne tych materiałów sprawiły że w krótkim czasie zdobyły one uznanie projektantów. Naprawa za pomocą systemu takich taśm węglowych jest tożsama z przywróceniem pierwotnych parametrów wytrzymałościowych lub użytkowych konstrukcji budowlanych, utraconych wskutek naturalnego zużycia bądź uszkodzenia elementów konstrukcyjnych.

Za główne przyczyny wymuszające wzmocnienie konstrukcji uznaje się:

  • zmianę sposobu użytkowania obiektu (zwiększenie istniejących obciążeń)

  • wprowadzenie zmian w istniejącej konstrukcji (wykonanie dodatkowych otworów w betonie)

  • poprawę warunków użytkowania obiektu (redukcja ugięć i zarysowań elementów)

  • zagrożenie wystąpienia obciążeń wyjątkowych, nieplanowanych na etapie projektowania obiektu

  • przemieszczenia podłoża (nierównomierne osiadanie, wstrząsy parasejsmiczne)

  • błędy projektowe i wykonawcze

Taśmy węglowe są najczęściej stosowane. Połączenie wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z bardzo wysokim modułem sprężystości powoduje, że materiały CFRP (taśmy z włókna węglowego, maty jedno lub dwukierunkowe,kształki kompozytowe) nadają się do wzmacniania wszystkich rodzajów konstrukcji (żelbet, beton, stal czy drewno).

Taśmy węglowe CFRP na przykład firmy SIKA Carbodur wchodzą we współpracę ze wzmacnianą konstrukcją już przy bardzo niewielkich jej odkształceniach.

Nasza oferta oprócz taśm węglowych, mat z włókna węglowego (tkanin), kształtek carboshear obejmuje również naprawę betonu poprzez wypełnianie ubytków oraz pustych przestrzeni, reprofilacje konstrukcji żelbetowej słupów, belek różnego rodzaju podciągów czy zabezpieczanie zbrojenia przed korozją czy pożarem.

Galeria taśmy z włókna węglowego, wzmacnianie konstrukcji